Общи условия

             ВНИМАНИЕ! Прочетете вимателно тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. 

  

 Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ИМАХИЖУ" ООД от една страна, и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Imahiju.com и прилежащи те му Vegaautomotive.com, Vegalubricants.com, Vegabatteries.com (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "Имахижу" ООД (наричани за краткост Услуги). 

  

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на Imahiju.com (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

  

  

"Имахижу" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ул. Малашевска №8; ИД. 103110136. 1. Условия за използване на Сайта на Imahiju.com:


Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Imahiju.com не поема отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. 

Imahiju.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя. 


2. Задължения на потребителя при попълване на лични данни: 


Предвид ползването на Сайта на Imahiju.com, Потребителят се съгласява: 

 

2.а.      да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); 

2.б.      да информира при настъпили промени в личните данни 

 

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Imahiju.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговите лични данни и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 
3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Imahiju.com:


Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Imahiju.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Imahiju.com. 

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от Imahiju.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на "Имахижу" ООД. 

Imahiju.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 

Imahiju.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност:


Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползват от вече регистриран друг потребител) и парола за достъп до всички услуги на Imahiju.com, след като извърши процеса на регистрация. Такова уведомление ще пристигне на посоченият при регистрация e-mail.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. 

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Imahiju.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността. 

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя – Imahiju.com може да актуализира данните според желанието на Потребителя.

Imahiju.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка. 


5. Поведение на потребителите:


Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на Imahiju.com, за да: 


5.а.      да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване); 

5.б.      да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна; 

5.в.      да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти; 

5.г.       да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители. 


Imahiju.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания. 


  

6. Авторски права и ограничения свързани с тях :


Imahiju.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Imahiju.com или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена. 

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. 

Imahiju.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между Imahiju.com и лицето публикуващо информацията. 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Imahiju.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение.

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партьори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици. 


  

7. Препратки от и към Imahiju.com:

  

Предоставените препратки на Сайта на Imahiju.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Imahiju.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. 

Imahiju.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин Imahiju.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя. 8. Представяни стоки и услуги на Сайта:


В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Imahiju.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. 

Imahiju.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато няма общоприета еднозначна терминология на Български език.

Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. 


В случай, че стоката не попада в „специални условия” (за повече информация виж “Срок и условия на доставка”), се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка. 

Imahiju.com си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката. 

Imahiju.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Imahiju.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 9. Закупуване на стока и/или услуга, представена в Imahiju.com: 


Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от Imahiju.com, независимо дали е регистриран потребител или не.  При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта опции. 

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. 

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със Imahiju.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена: след натискане на бутона „Поръчай”.


Imahiju.com има правото да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената посочена на сайта по време на направа на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Imahiju.com има право да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. 


При наличине на промоционални цени, те ще бъдат указани до базовата цена, отделени в сектор „Промо цена”. 


10. Условия на доставка:


Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове (за повече информация виж “Срок и условия на доставка”). 

Imahiju.com си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя параметрите на доставка. 11. Отказ от закупена стока:


Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. 

При констатация на дефектна (различна) стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Imahiju.com се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционната политика на „Имахижу” ООД или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ.


В случай, че в 7 дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Imahiju.com се задължава да възстанови частично или изцяло преведената сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги Imahiju.com автоматично приема направения превод като плащане на поръчаните стоки или услуги. 

При плащане по банков път, Потребителят нарежда сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Imahiju.com и едва след като превода бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в 7 дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Imahiju.com се задължава да възстанови частично или изцяло получената сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги Imahiju.com автоматично приема направения превод като плащане на поръчаните стоки или услуги. 12. Други:


Imahiju.com има право да прави промени в Сайта без предварително известяване на Потребителя. 

Imahiju.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на съществуващите услуги. 

  

 


Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Imahiju.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://www.imahiju.com/bg/помощ


При използване услугите на Imahiju.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. 


ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Imahiju.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА Imahiju.com и прилежащите му домейни(С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. 
Последна актуализация на 15.04.2013г.